Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 57, poz. 601 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2058) wykonuje syndyk albo zarządca.2. Na syndyku (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy umowa o pracę z pracownikiem wygasa dopiero z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  nieruchomościami.3. Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością.  4. Sposó

 • Porada prawna na temat z dniem

  Nie szukaj dłużej informacji na temat z dniem, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  zobowiązania podatkowego albo  2) z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych, albo  3) z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu. § 6. O dokonaniu (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

  obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału.§ 2. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 3 miesięcy, sprawozdanie z realizacji ustawy, z uwzględnieniem skutków finansowych oraz liczby świadczeniobiorców.Art. 32. Ustawa wchodzi w życie z (...)

 • Mienie PKP

  administracyjnej, to zarząd ów nie wygasł przed dniem 27 maja 1990 r., a w szczególności z dniem 8 grudnia 1960 r., tj. w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  następuje z dniem doręczenia zawiadomienia stronom lub z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie (...)

 • Karta Nauczyciela

  tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 491-527)

  urzędu wykreśla z rejestru wpisy dokonane w związku z połączeniem.§ 2. Wykreślenie z rejestru, o którym mowa w § 1, nie wpływa na ważność czynności prawnych spółki (...)

 • Pakiet Przyjazne Prawo

  , które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r., ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (wybrane zmiany), które wchodzą w życie z (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 596-633)

  (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z (...)

 • Wygaśnięcie mandatów a połączenie sp. z o. o.

  przejmowanej? Czy z dniem połączenia czy z dniem wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej wygasną mandaty członków zarządu i rady nadzorczej spółki przejmowanej? (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  . Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  . Dział VIIaWymiana informacji podatkowych z innymi państwami Rozdział 1Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych Art. 305a.  W zakresie i na zasadach wynikających z umów o unikaniu (...)

 • Data złożenia wypowiedzenia i jej zła interpretacja przez pracodawcę

  stosunek pracy wygaśnie z dniem 31 maja 2010 r. Jeżeli pracodawca nie przyjmie tego do wiadomości i nadal będzie twierdził, że stosunek pracy wygasa z dniem 30 czerwca 2010 r. (...)

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

  których nie wyodrębniono własności lokali. Jednak zgodnie z orzecznictwem nawet, gdy nieruchomość zabudowana infrastrukturą towarzyszącą jest funkcjonalnie powiązana z nabytym lokalem (...)

 • Zmiany do ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

  dowodów osobistych z urzędu, np. w razie zmiany danych w dowodzie.Teraz dowód osobisty podlega unieważnieniu w następujących sytuacjach:z dniem zawiadomienia o jego utracie, (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (Dz.U. UE L 103 z 13 kwietnia 2012 r., s. 51). Decyzja ta z (...)

 • Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

  homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynikało, że jest to pojazd specjalny; w (...)

 • Zaniechanie powołania zarządu na kolejną kadencję - opinia prawna

  uchwałę, iż „wygaśnięcie mandatów członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego (...)

 • Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

  regulowane są na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.) Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy: przez wewnątrzwspólnotową (...)

 • Odpowiedzialność za zobowiązania podzielonej spółki

  zobowiązania podzielonych spółek? Co do zasady obowiązuje reguła, zgodnie z którą spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem (...)

 • Wspólność majątkowa a rozdział majątkowy

  rozdzielność majątkowa z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa szczególnie, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeni" . Proszę o odpowiedź: wniosłem o rozwód i wnioskowałem (...)

 • Kodeks pracy

  ; § 1. Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3. § 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane