Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  - przez dyrektora izby celnej. § 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej. Rozdział 5Doręczenia Art. 144. Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich

 • Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

  konta bankowego Izby Skarbowej w Katowicach: 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce

 • Opinia organu samorządu aptekarskiego przy udzielaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

  farmaceutycznego, Zmiana i stwierdzenie wygaśnięcie zezwolenia nie wymaga opinii okręgowej izby aptekarskiej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. 1991 (...)

 • Porada prawna na temat izby

  Nie szukaj dłużej informacji na temat izby, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Stosowanie ustawy o STIR

  wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnoskarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;  art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT

 • Polska wzmacnia współpracę gospodarczą z USA

  , które dzięki działalności Izby będą mogły się znacząco umacniać" – dodał Jamroz.  Pierwszy członek Izby  Pierwszym członkiem Izby został PKO Bank Polski. - (...)

 • Zasady postępowania przed Trybunałem Strasburskim

  wydania wyroku, jeśli nie złożono wniosku o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby, jeśli zespół Wielkiej Izby odrzuci wniosek o przekazanie. Regulamin przewiduje jednak możliwość wzruszenia (...)

 • Kontrole NIK

  ) Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli Kryteria oceny wykonania budżetu (plik PDF, 0,1 MB) Założenia metodyczne do kontroli wykonania budżetu państwa (plik PDF 0,1 MB) Międzynarodowe (...)

 • Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

  na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN Prezydent RP powołał 19 sędziów, do Izby Cywilnej – siedmiu i do Izby (...)

 • Jak ma się zmienić odpowiedzialność lekarzy?

  , które dotychczas były wykonywane przez organy administracji państwowej będą z budżetu państwa przekazywane jedynie na rzecz Naczelnej oraz Wojskowej Izby Lekarskiej. Okręgowe izby lekarskie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  tej izby celnej;  4) między naczelnikami urzędów celnych działających na obszarze właściwości miejscowej różnych dyrektorów izb celnych - minister właściwy do spraw finansów (...)

 • Liczba założycieli izby gospodarczej

  odpowiednio: 10 i 20. W celu utworzenia izby gospodarczej założyciele uchwalają statut izby, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie na nim swoich podpisów.  Z powyższego wynika (...)

 • Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

  środkiem publicznego transportu zbiorowego nie pobiera się opłat. Zgodnie z tym rozporządzeniem opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień podlegała uiszczeniu przy opuszczaniu izby przez osobę w niej (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  należności przywozowe operator jest zobowiązany przekazać na rachunek właściwej izby celnej w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy.3. Najpóźniej następnego dnia roboczego po (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  Art. 1.  Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z (...)

 • Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

  9/2004, LexPolonica nr 2112511). Jeżeli skład jednej izby Sądu Najwyższego zamierza odstąpić od zasady prawnej uchwalonej przez inną izbę, rozstrzygnięcie następuje w drodze uchwały obu izb. Izby (...)

 • Polak przewodniczącym w ważnej europejskiej instytucji

  jest podzielony na pięć izb, do których przypisani są poszczególni członkowie oraz kontrolerzy. Członkowie każdej izby wybierają przewodniczącego na dwuletnią, odnawialną kadencję. Przewodniczący (...)

 • Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

  , kierowany jest do Polskiej Izby Ubezpieczeń i może być składany przez:  zakład ubezpieczeń - pisemnie, w formie elektronicznej lub telefonicznie po uprzednim uzgodnieniu z Izbą dodatkowych (...)

 • Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

  2017 r. przestały funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotąd kształcie. Urzędy skarbowe oraz izby administracji skarbowej (dawne izby skarbowe) działają (...)

 • Termin rozpatrzenia odwołania przez Izbę

  posiedzenia Izby wyznacza Prezes Izby, zawiadamiając o tym strony oraz uczestników postępowania odwoławczego. Zawiadomienie doręcza się za potwierdzeniem odbioru co najmniej trzy dni przed terminem (...)

 • Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

  przy ustalaniu Twojego zobowiązania podatkowego, więc bezpieczniej jest złożyć zażalenie na wydane postanowienie do izby skarbowej, wniesienie wniosku o urzędową interpretację podlega opłacie skarbowej (...)

 • Obowiązki zawodowe pielęgniarki

  sądu, 3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, 4) przeniesienia się na teren innej izby. Jeżeli więc nie zrzekła się Pani prawa wykonywania zawodu, ani też nie nastąpiły inne powyższe okoliczności

 • Zamówienia publiczne w orzecznictwie

  , a obecnie Krajowej Izby Odwoławczej.Oddany w Państwa ręce zeszyt został opracowany na podstawie analizy blisko 400 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, wydanych w okresie od maja do lipca (...)

 • KIG o zmianach w promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji propozycji.  Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej  takie działania MPiPS powinny stać się wzorem (...)

 • Konkurs na aplikanta radcowskiego omawiany w Sejmie

  . Także każdego roku Rada okręgowej izby radców prawnych powołuje spośród radców prawnych będących członkami właściwej izby radców prawnych komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu (...)

 • Zagraniczni prawnicy w Polsce

  radę okręgowej izby radców prawnych. Jego wynik nie będzie podlegał zaskarżeniu. Jeżeli jednak kandydat w razie niepomyślnego wyniku testu w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników złoży (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie decyzji ostatecznej

  W lipcu 2003 r indywidualną .decyzją ministra finansów ,majacej status decyzji ostatecznej zostałam przeniesiona z Izby Celnej w Przemyślu (,dokąd (...)

 • status decyzji ostatecznej

  1 lipca 2003 r.decyzją ministra finansów ,majacej status decyzji ostatecznej zostałam przeniesiona z Izby Celnej w Przemyślu (,dokąd zostałam przeniesiona (...)

 • Status prawny decyzji ostatecznej

  1 lipca 2003 r. decyzją ministra finansów,mającej status decyzji ostatecznej zostałam przeniesiona z Izby Celnej w Przemyślu (,dokąd zostałam przeniesiona (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Opinia prawna

  Onufry przez 20 lat pracował w Urzędzie Skarbowym w Pcimiu. 30 października 2006 r otrzymał decyzję dyrektora Izby Skarbowej o przeniesieniu z dniem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane