Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  przestępstwa nie doszło, może Pan zawsze skorzystać z drogi powództwa cywilnego. prawo karne, przestępstwo, oszustwo, funkcjonariusz publiczny

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności

 • Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

  . 353, ze zm.); odpowiedzialność odszkodowawcza, szkoda, decyzja administracyjna, funkcjonariusz publiczny, urzędnik, organ administracji, Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego

 • Porada prawna na temat funkcjonariusz publiczny

  Nie szukaj dłużej informacji na temat funkcjonariusz publiczny, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kiedy komornik popełnia przestępstwo poświadczenia nieprawdy - opinia prawna

  nieprawdy. przestępstwo poświadczenia nieprawdy, poświadczenie nieprawdy, komornik, funkcjonariusz publiczny, dokument prywatny, urzędowy, oświadczenie

 • Funkcjonariusz publiczny

  administracyjnych. Zatem w rozumieniu kk, radny nie jest funkcjonariuszem publicznym, gdyż nie jest on pracownikiem   funkcjonariusz publiczny, gmina, radny, pracownik, samorząd

 • Przestępstwo nadużycia władzy

  odpowiadać za czyn opisany tym przepisem konieczne jest złożenie zawiadomienia o tym fakcie do prokuratora wyższej instancji. przestępstwo, funkcjonariusz publiczny, prokurator, nadużycie władzy

 • Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

  do lat 2.     Jest to tak zwane przestępstwo nadużycia władzy. Sprawcą przestępstwa może być tylko funkcjonariusz publiczny, który określony jest w  art. 115 § 13 (...)

 • Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

  instytucji państwowej, 7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, 8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową (...)

 • Radny jako funkcjonariusz publiczny

  Kodeksu karnego. Przepis ten przesądza, iż radny jest funkcjonariuszem publicznym, w rozumieniu kodeksu karnego. radny, funkcjonariusz, publiczny, kodeks, karny, kara, pojęcie,

 • Zagubienie akt sprawy

  zaistnieć pod warunkiem, że rzeczywiście doszło do zagubienia akt, a nie tylko do nie przekazania sądowi apelacyjnemu niepełnych akt. przestępstwo, sędzia, funkcjonariusz publiczny, akta (...)

 • Przedawnienie karalności przestępstwa

  służbowych. przedawnienie karalności, nadużycie funkcji, funkcjonariusz publiczny, przedawnienie, przestępstwo, karalność

 • Jak karana jest korupcja?

  korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania. Ponatdo funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, (...)

 • Obrazisz pielęgniarkę? Trafisz za kratki

  zostaną uznane za znieważające. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl funkcjonariusz publiczny, znieważenie, zniewaga, pielęgniarka, policja, kodeks karny

 • Kiedy ma być karane znieważenie funkcjonariusza publicznego?

  października 2006 r. (sygn. akt P 3/06; Dz. U. 2006 r., Nr 190, poz. 1409) Kodeks karny, Trybunał Konstytucyjny, Konstytucja, przestępstwo, warunek karalności, funkcjonariusz publiczny, pełnienie (...)

 • Przełomowe zmiany w służbie komorników?

  następującego po dniu wejścia w życie nowej ustawy), albo odejdą z zawodu. Ponieważ komornik jako funkcjonariusz publiczny musi posiadać odpowiednie doświadczenie życiowe,projekt podnosi (...)

 • Funkcjonariusz publiczny zyska większą ochronę

  Policji zakładają natomiast, że funkcjonariusz skorzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym również wtedy, gdy podejmie interwencję poza służbą – np. na urlopie. Dariusz Madejski, (...)

 • Definicja funkcjonariusza publicznego

  instytucja kultury nie jest funkcjonariuszem publicznym. funkcjonariusz publiczny, definicja, dyrektor, prawo karne, samorząd terytorialny

 • Dosyć tortur na policji!

  służbowych” (art. 231 k.k.) . Art. 246 k.k. stwierdza „Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, (...)

 • Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

  występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego (...)

 • Zareagujesz na bójkę? Będziesz pod ochroną

  karny oraz ustawy o policji (Dz.U. nr 240, poz. 1602). Dariusz Madejski, e-prawnik.pl obrona konieczna, funkcjonariusz publiczny, obrona, mienie, kodeks karny

 • Obywatel będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny

  ujęciem sprawcy przestępstwa. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl kodeks karny, Policja, napaść, kara, pozbawienie wolności, interwencja, grzywna, funkcjonariusz publiczny, napaść

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  czynności na rzecz kontrolowanego lub funkcjonariusz publiczny. Art. 285a. § 1.  Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji (...)

 • Dochodzenie naprawienia szkody a przedawnienie

  przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. roszczenie, odszkodowanie, szkoda, funkcjonariusz publiczny, funkcjonariusz

 • Niekonstytucyjne przeszukania

  pojazdu, funkcjonariusz publiczny, mir domowy

 • Przestępstwo łapówkarstwa

  wykonywać zarówno w instytucji państwowej jak i społecznej. funkcjonariusz publiczny, osoba pełniąca funkcje publiczne, funkcjonariusz, inkasent, łapówka

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane