Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zażalenie na postanowienie sądu

  ). Ponadto, sąd II instancji, na podstawie ww. art. 397 par. 2 k.p.c. stosuje również odpowiednio pozostałe przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Sąd ten może, więc uchylić zaskarżone (...)

 • Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

  apelacji zarzutów i ich uzasadnienia (art. 368 § 1 pkt 2 i 3). Różnice istniejące między art. 368 § 1 pkt 1-3 i 5 a art. 394 § 3 k.p.c. dają się łatwo uwzględnić – na podstawie (...)

 • Czy zażalenie wniesione do niewłaściwego sądu podlega odrzuceniu?

  rozpoznania sądowi właściwemu (art. 200 § 1 w związku z art. 391 § 1 i art. 397 § 2 k.p.c.). Najważniejsze motywy orzeczenia przedstawiają się następująco. Warunki skuteczności (...)

 • Porada prawna na temat 397 par 2 kpc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 397 par 2 kpc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  nieruchomości na własność w cenie nie niższej od trzech czwartych sumy oszacowania. Art. 958 § 2 stosuje się odpowiednio. § 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości należy zgłosić (...)

 • Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

  , składając wniosek o wszczęcie egzekucji. Skoro egzekucja z wskazanych przez Panią składników majątkowych nie odniosła rezultatu, komornik nie mógł umorzyć egzekucji ze względu na brzmienie art. 1086 (...)

 • Nie zawsze dostaniesz uzasadnienie postanowienia

  postanowienie rozpoznające skargę na czynność komornika tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu (art. 357 § 1 i 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.).W uzasadnieniu SN wpierw przypomniał, (...)

 • Podstawy odrzucenia zażalenia

  w oparciu o przepis art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc i art. 13 § 2 kpc." Czy odrzucenie zażalenia było zgodne z prawem? Do kogo można się zwrócić z prośbą (...)

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

  . 762. par. 1 k.p.c., za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji przewidzianych w artykule poprzedzającym albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

  , prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu (art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej). Właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego do spraw podatku od spadków (...)

 • Skład sądu I instancji po uchyleniu postanowienia

  i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje ją w innym składzie. Art. 386 kpc dotyczy jednak apelacji. Zgodnie z art. 397 § 2 kpc do postępowania toczącego (...)

 • Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

  Pietrzykowski, op. cit.). Źródłem informacji uzasadniających wszczęcie judykacyjnego postępowania nadzorczego, o którym mowa w art. 759 par. 2 k.p.c., winny być w takiej (...)

 • Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

  równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego (art. 98 par2 k.p.c.). Gdy strona działa (...)

 • Czy komornik może zająć wynagrodzenie za zlecenie

  postępowania cywilnego, dalej k.p.c., wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Z kolei par. 2 tego artykułu stanowi, że przepis (...)

 • Skutki nieprawidłowego pełnomocnictwa

  ile pozwany nie złoży odpowiedzi na pozew w terminie, do wydania wyroku zaocznego (art. 479[18] § 2 k.p.c.). pełnomocnictwo, pełnomocnik procesowy, brak formalny, tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika

 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego

  umorzenia post. egzekucyjnego (w tym zajęcia udziałów) na podstawie art. 883 par. 2 kpc w zw. z art. 1088 kpc.? Po spełnieniu oczywiście warunków z art. 883 kpc, jak wygląda (...)

 • Hipoteka przymusowa na rzecz Urzędu Skarbowego

  . 509 z ind. 1 par. 1 k.p.c.). Zgodnie z art. 398 z ind. 22 k.p.c. od orzeczenia referendarza sądowego można wnieść skargę w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia. Skargę rozpoznaje (...)

 • Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

  ] par. 2 k.p.c. w zw. z art. 479[14a] k.p.c.). przedawnienie roszczenia, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, uznanie długu, przerwanie terminu przedawnienia, roszczenie, dłużnik, (...)

 • Zwrot kosztów wysłania pisma procesowego

  ... powód cofnął pozew w niniejszej sprawie. Na mocy art. 355 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 203 § 1 i 4 kpc postanowiono jak w sentencji. Po uprawomocnieniu postanowienia Sąd zwróci powodowi (...)

 • Koszty zastępstwa w razie apelacji co do części

  ;rzy wyroku nie zaskarżyli, gdy będące przedmiotem zaskarżenia prawa lub obowiązki są dla nich wspólne (art. 378 par. 2 k.p.c.). Opłata sądowa oraz wynagrodzenie profesjonalnego (...)

 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego

  przesłanki do umorzenia egzekucji opisane w art. 824 par. 1 kpc oraz art. 825 kpc. poistepowanie egzekucyjne, bezczynność wierzyciela, umorzenie

 • Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość

  wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 par. 3 kpc. Sąd może uzależnić natychmiastową wykonalność od zabezpieczenia opisanego w art. 334 par 2 (...)

 • Koszty zastępstwa procesowego

  zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia (art. 394 par. 2 k.p.c). W uzasadnieniu zażalenia należałoby wykazać, iż spłata zadłużenia faktycznie nastąpiła przed wniesieniem (...)

 • Możliwe sposoby sprzedaży zajętej przez komornika rzeczy ruchomej

  , komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej (art. 867 par. 1 k.p.c.). możliwe, sposoby, sprzedaży, rzeczy, komornik

 • Pełnomocnictwo procesowe substytucyjne

  rodzicem w rozumieniu art. 87 par. 1 kpc. Nie jest natomiast wykluczone, że będzie Pan mógł się stać pełnomocnikiem bezpośrednio Kingi S., a to z uwagi na treść art. 87 par. 1 kpc, (...)

 • Przesłuchanie strony przez konsula

  przez konsula RP. To zagadnienie reguluje art. 1133 par. 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnegoZgodnie z par. 2 tego artykułu: § 2. Do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)

 • Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!!

  Po tym co mnie spotkało uważam że polskie prawo to jedna wielka kpina i bzdura. Jakiś czas temu sprzedałem książkę za 40 zł,kupujący wpłacił (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane