Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  sprawie sytuację dochodową i rozstrzygnie, czy świadczenie wychowawcze przysługuje.   Jeżeli dochód rodziny jest obecnie niższy od dochodu z 2014 roku, to czy świadczenie (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  : zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia (...)

 • Opiekun osoby niepełnosprawnej może wybrać większe świadczenie...

  sprawie, do której przystąpił RPO. Pan X, który opiekuje się matką z niepełnosprawnością, pobiera zasiłek dla opiekuna. Chciał jednak zyskać bardziej korzystne świadczenie – (...)

 • Porada prawna na temat świadczenie pielęgnacyjne 2014

  Nie szukaj dłużej informacji na temat świadczenie pielęgnacyjne 2014, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  odpowiednio.3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca (...)

 • Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

  pobierania, z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub o świadczenie pielęgnacyjne, osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy

 • Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

  pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie. (...)

 • Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

  pielęgnacyjne i kiedy przysługuje? Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem jest to pomoc (...)

 • Abonament RTV 2014: kolejna podwyżka

  ;Ile wyniesie abonament w 2015 roku?   Opłaty RTV w 2014 roku wynoszą:    Abonament RTV 2014  (z uwzględnieniem rabatów)         

 • „Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

  : świadczenie wychowawcze „ Program Rodzina 500+”,  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie (...)

 • Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

  . tego, za który przysługuje świadczenie rodzinne. Jednakże w sytuacji, gdy wniosek o przyznanie świadczenia rodzinnego wpłynął do właściwego organu po 5 dniu miesiąca, świadczenie takie (...)

 • Złóż wniosek o 500+

  rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce. Wniosek o świadczenie wychowawcze i potrzebne dokumenty Od (...)

 • Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rolników

  po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty. Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się świadczenie: wypłacone mimo ustania okoliczności będących podstawą przyznania świadczenia, (...)

 • 500+ na nowy okres świadczeniowy

  alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Rodzina 500 plus w UE Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym (...)

 • Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

  określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014 roku i w chwili obecnej już nie obowiązuje. Jednak na jego podstawie Poczta Polska zobowiązana (...)

 • Świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych na obradach rządu

  projekt ustawy zakładający przyśpieszenie podniesienia świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i dojścia do minimalnej pensji w jak najszybszym czasie. Świadczenie pielęgnacyjne (...)

 • Prawa rodziny zastępczej

  pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej. Czy w takiej sytuacji należy zmienić decyzję i świadczenie pielęgnacyjne należy się na (...)

 • Pobór i egzekucja podatków

  rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie "Za życiem" (o (...)

 • Prawo rodziny zastępczej do świadczenia pielęgnacyjnego

  niepełnosprawności Jerzy L. na podstawie przepisów uchylonej ustawy o pomocy społecznej otrzymywał zasiłek stały, zamieniony następnie ustawą o świadczeniach rodzinnych na świadczenie pielęgnacyjne. (...)

 • Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

  dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie (...)

 • Dla kogo zasiłek rodzinny?

  niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 (...)

 • Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

  2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598), 8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  ) wyniesie co najmniej 20 lat. Przez jaki okres samorząd opłaci składki, gdy ZUS już ustalił staż? Jeśli kobieta otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (...)

 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

  Najwyższy wypowiadał się w sprawie wykładowców w wyrokach m.in.: z dnia 28 sierpnia 2014 r., sygn. akt II UK 12/14, z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt II UK 548/13 oraz z dnia 4 lipca (...)

 • Rodzina 500+ w pigułce

  dziecka niepełnosprawnego).  Kto będzie wypłacał świadczenie? Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które (...)

 • Rząd ograniczy świadczenia pielęgnacyjne

  pielęgnacyjnego. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia, pieniądze, gmina, zatrudnienie, niepełnosprawni, niepełnosprawność

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane